“AUTYZM – łatwo powiedzieć, trudniej żyć” – wojewódzka konferencja szkoleniowa

9 kwietnia w hotelu “Lord” w Dębicy odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa dotycząca zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jej organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz osób prywatnych. W konferencji wzięli  udział nauczyciele z różnych placówek z województwa podkarpackiego oraz rodzice dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Celem konferencji było zastanowienie się nad sposobami poprawy jakości życia osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jej rodziny. Każdy z prelegentów podał swoją propozycję w jaki sposób skutecznie wspierać rozwój “autystycznego” dziecka, ucznia. W trakcie konferencji wystąpiło pięciu gości – wykładowców i byli to: Adrian Borowik (Warszawa/Hajnówka) z Fundacji „Być Bliżej Siebie” i założyciel „Przylądka Dobrej Nadziei”, który mówił o zabawie inspirującej rozwój,  Ewa Janeczko (Dębica) doktor nauk medycznych, która opowiedziała o relacjach lekarz – pacjent – rodzic, mała grupa zadaniowa,  Agnieszka Mierzyńska (Krosno) pedagog specjalny, terapeuta SI, która podkreślała, że terapia integracji sensorycznej wpływa na poprawę jakości życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Agnieszka Kotowicz pedagog specjalny i Aneta Kotowicz – Urban neurologopeda  z Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA (Rzeszów), które wskazywały “Jak skutecznie wspierać rozwój  dziecka z ASD ? – Relacja, motywacja, komunikacja, emocje”.

Otwarcia konferencji dokonał Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek. Wśród zaproszonych, przybyłych gości znaleźli się przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Starszy wizytator  Wacław Polek, Burmistrz Miasta Dębicy  Mariusz Szewczyk, Wiceburmistrz Miasta Dębicy  Maciej Małozięć, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Ireneusz Kozak, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy Anna Wilczyńska, Elżbieta Kłęczek – Dyrektor Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy,  Karina Watoła – Prezes Stowarzyszenia Z Potrzeby Serca działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy.

Podczas konferencji jej uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą wydawniczą oraz pomocami dydaktycznymi Księgarni Logopedycznej w Rzeszowie oraz Sklepu MÓWIK z Krakowa. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik otrzymał Certyfikat okolicznościowy. Konferencja wywołała spore zainteresowanie. Wzięło w niej udział 58 uczestników i była pozytywnie oceniona. Sponsorami konferencji byli: pan Roman Bukowski właściciel Piekarni „Bukowski”, pan Zbigniew Bandzyra oraz Firma Ventor, a także osoby prywatne, które chciały pozostać anonimowe.”

źródło: Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy / autor: Danuta Wadas