Barometr zawodów 2019 w powiecie dębickim, czyli kto bez problemu znajdzie pracę, a kto będzie szukał jej długo lub nie znajdzie wcale

Według opublikowanego właśnie Barometru Zawodów 2019 zestawienia pokazującego jakie zawody w poszczególnych powiatach zostały zaklasyfikowane do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych wynika, że w powiecie dębickim jest zbyt mało osób pracujących w  zawodach związanych z branżą budowlaną (brukarze, cieśle, dekarze, elektrycy), brakuje także kierowców autobusów, lekarzy, kucharzy, diagnostów. Wśród zawodów nadwyżkowych znalazły się natomiast m.in. cukiernicy, archiwiści, prawnicy, pedagodzy, filolodzy i  rolnicy. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie dla powiatu dębickiego zawodów:  deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych.

Zawody deficytowe – zawody w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

betoniarze i zbrojarze
blacharze i lakiernicy samochodowi
brukarze
cieśle i stolarze budowlani
dekarze i blacharze budowlani
diagności samochodowi
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
geodeci i kartografowie
graficy komputerowi
instruktorzy nauki jazdy
inżynierowie budownictwa
inżynierowie elektrycy i energetycy
inżynierowie mechanicy
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kierownicy budowy
kucharze
lakiernicy
lekarze
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy maszyn i urządzeń
mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy instalacji budowlanych
monterzy maszyn i urządzeń
monterzy okien i szklarze
murarze i tynkarze
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
operatorzy obrabiarek skrawających
piekarze
pielęgniarki i położne
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
psycholodzy i psychoterapeuci
robotnicy obróbki drewna i stolarze
samodzielni księgowi
spawacze
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
spedytorzy i logistycy
szefowie kuchni
ślusarze
technicy mechanicy

Zawody zrównoważone – zawody  w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
architekci i urbaniści
architekci krajobrazu
asystenci w edukacji
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
dentyści
dziennikarze i redaktorzy
farmaceuci
fizjoterapeuci i masażyści
floryści
fotografowie
fryzjerzy
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
inspektorzy nadzoru budowlanego
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie inżynierii środowiska
kamieniarze
kelnerzy i barmani
kierowcy samochodów osobowych
kierownicy ds. logistyki
kierownicy ds. produkcji
kierownicy ds. usług
kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
kierownicy sprzedaży
kierownicy w instytucjach społecznych i kultury
kosmetyczki
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
listonosze i kurierzy
logopedzi i audiofonolodzy
magazynierzy
monterzy konstrukcji metalowych
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele przedszkoli
ogrodnicy i sadownicy
operatorzy aparatury medycznej
operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
opiekunki dziecięce
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
optycy i pracownicy wytwarzający protezy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
pomoce kuchenne
pomoce w gospodarstwie domowym
pozostali specjaliści edukacji
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
pracownicy ds. jakości
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy ds. techniki dentystycznej
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy obsługi ruchu szynowego
pracownicy poczty
pracownicy poligraficzni
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy służb mundurowych
pracownicy socjalni
pracownicy sprzedaży internetowej
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
pracownicy usług pogrzebowych
pracownicy zajmujący się zwierzętami
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
projektanci wzornictwa przemysłowego
przedstawiciele handlowi
ratownicy medyczni
recepcjoniści i rejestratorzy
robotnicy budowlani
robotnicy leśni
rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych
sekretarki i asystenci
specjaliści ds. finansowych
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
specjaliści ds. rynku nieruchomości
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści telekomunikacji
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy
tapicerzy
technicy budownictwa
technicy informatycy
weterynarze
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
zaopatrzeniowcy i dostawcy

Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

archiwiści i muzealnicy
cukiernicy
ekonomiści
filolodzy i tłumacze
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
meteorolodzy, geolodzy, geografowie
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
pedagodzy
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
prawnicy
rolnicy i hodowcy
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści technologii żywności i żywienia