Bierzmowanie w Pustkowie Osiedlu

Młodzi z miejscowej parafii, a także z Pustkowa, Ocieki i Ostrowa przyjęli dar Ducha Świętego z rąk bp. Leszka Leszkiewicza.

 Uroczyste udzielenie sakramentu bierzmowania odbyło się 24 kwietnia w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pustkowie Osiedlu. Dar Ducha Świętego otrzymało ponad 200 osób z Pustkowa, Pustkowa Osiedla, Ocieki i Ostrowa.

Bp Leszek Leszkiewicz nawiązując w homilii do rozmowy Jezusa z uczniami idącymi do Emaus podkreślił, że Bóg interesuje się swoimi dziećmi. – Co więcej, wchodzi z nimi w dialog miłości, którego obrazem jest rozmowa zmartwychwstałego Jezusa z dwoma uczniami zdążającymi do Emaus. Ten dialog miłości Jezus chce prowadzić z każdym ochrzczonym i bierzmowanym przede wszystkim podczas modlitwy. Drugą przestrzenią dialogu Boga z człowiekiem jest lektura Pisma świętego. Jezus wyjaśniał uczniom wszystko, co w Piśmie świętym odnosiło się do Niego. Podobnie i wy, drodzy bierzmowani, zasmakujcie w czytaniu Pisma świętego, abyście znając je coraz lepiej spotykali w nim Jezusa i razem z Jego słowem szli w codzienność. Uczniowie po rozpoznaniu Jezusa podczas gestu łamania chleba natychmiast poszli i opowiadali o tym, co ich spotkało. To samo doświadczenie mamy podczas każdej Eucharystii, kiedy Jezus zaprasza nas do stołu, łamie dla nas przemieniony mocą Ducha Świętego chleb i daje nam samego siebie. Nakarmieni słowem i Eucharystią powinniśmy natychmiast być gotowi do mówienia innym o Jezusie, o tym, co nas spotkało podczas każdej Mszy św. To wezwanie do ewangelizacji jest możliwe tym bardziej, im mocniej otwieramy się na działanie Ducha Świętego dającego nam moc do odważnego wyznawania wiary – mówił bp Leszkiewicz.

Napisane przez ks. Zbigniew Wielgosz / Tarnowski Gość Niedzieln

Źródło; Portal Diecezji Tarnowskiej