Brzostek. Spotkanie z biskupem Janem Wątrobą - ziemiadebicka.pl

Brzostek. Spotkanie z biskupem Janem Wątrobą


W szkołe podstawowej w Brzostku  odbyło się spotkanie z dostojnym Gościem, a był nim Ksiądz Biskup – Jan Wątroba. Towarzyszył mu ksiądz Marek Mnich – proboszcz brzosteckiej parafii.

Przybyłych Gości najpierw powitali przedstawiciele samorządu uczniowskiego – Anna Lemek i Mateusz Nowak. Następnie głos zabrała  dyrektor Maria Przebięda. W swym wystąpieniu przedstawiła krótką charakterystykę szkoły oraz podała główne cele, jakie przyświecają działaniom dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym. Podkreśliła, iż nauczyciele we współpracy z rodzicami pokazują dzieciom właściwe drogi, oparte w głównej mierze na Dekalogu i ponadczasowych wartościach. Na zakończenie poprosiła Ks. Biskupa o wsparcie modlitewne i błogosławieństwo.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba wyraził radość z zaproszenia go do naszej szkoły. W wypowiadanych słowach podkreślał ogromną wagę edukacji w życiu każdego człowieka. Zwrócił uwagę na postać świętego Stanisława Kostki – patrona Polski, który w swoim życiu starał się kierować właściwymi zasadami postępowania. Prosił dzieci i młodzież, by święty ten był dla nich autorytetem i wzorem do naśladowania.

Na zakończenie wszyscy zebrani odmówili krótka modlitwę, a Ksiądz Biskup udzielił swojego pasterskiego błogosławieństwa.

Spotkanie to było niezwykle wzruszającym wydarzeniem w życiu naszej placówki. Pozwoliło dostrzec, że wartości, które wprowadza w życie dziecka szkoła, są wartościami, dzięki którym młody człowiek wie, jak właściwie żyć.

Źródło: SP Brzostek