-->

Budowa nowego zbiornika czystej wody dla miasta Dębicy rozpocznie się w maju

W maju br. rozpocznie się modernizacja dębickiej Stacji Uzdatniania Wody w ramach której wybudowany zostanie zbiornik czystej wody – dodatkowy rezerwuar wody pitnej dla miasta Dębicy. Kontrakt dotyczący tej inwestycji w ostatni piątek 26 kwietnia w Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 11 podpisał prezes Wodociągów Dębickich Jacek Gil, a ze strony Wykonawcy – INTEGRAL Sp. z o.o. prezes Witold Wańczyk i wiceprezes Stanisław Pado.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” i współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączny koszt projektu wynosi 34,1 mln zł netto, z czego dofinansowanie unijne wynosi 21,8 mln zł.

W zakresie umowy która została podpisana w ostatni piątek wykonane zostaną m.in. roboty polegające na wymianie części rurociągów i parku maszynowego, a także instalacji elektrycznej i automatyki. Wartość robót budowlanych to 5,6 mln zł netto. Wykonawcą robót będzie INTEGRAL Sp. z o.o., wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego, a prace potrwają do 31 maja 2020 roku.

Wcześniej, 28 marca br. podpisany został podpisany największy, bo wart 19,6 zł mln netto kontrakt na roboty budowlane, będący częścią projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Wykonawcą tej części inwestycji będzie Inżynieria Rzeszów SA, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonym, która wykona do 31 marca 2021 roku prace, polegające m. in. na modernizacji węzłów: biologicznego oczyszczania ścieków, mechanicznego oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej. Prace na Oczyszczalni Ścieków, po 26 latach użytkowania, pozwolą zmodernizować obiekty i technologię, a zarazem dostosować park maszynowy, aby jakość ścieków oczyszczonych spełniała wymogi określone w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich Dyrektywach UE.

fot. UM Dębica

Podziel się z innymi
0Shares
0 0