Czy zapłacimy więcej za parkowanie w Dębicy ?

Poszerzenie strefy płatnego parkowania w Dębicy oraz podniesienie cen za parkowanie znalazło się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Dębicy , który trafi na najbliższą sesję zaplanowaną na 17 września. Projekt zakłada m.in. utworzenie nowej strefy “0” przy Rynku oraz podniesienie cen za parkowanie w pozostałych strefach. Ceny za parkowanie ostatni raz były podnoszone w Dębicy 17 lat temu.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały:  “W celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów w rejonie centrum miasta, które charakteryzuje się znacznym deficytem miejsc postojowych proponuje się poszerzenie strefy płatnego parkowania o ulicę Żuławskiego na odcinku od ul. Rzeszowskiej do ulicy Piekarskiej i na wszystkich miejscach postojowych bez przeznaczenia miejsc nieobjętych opłatą oraz ulicę Piekarską na odcinku od ulicy Rynek do skrzyżowania z ulicą Żuławskiego. Wprowadzenie opłaty wymusi na kierowcach jak najkrótszy czas parkowania,  co przyczyni się do większej rotacji samochodów i tym samym do łatwiejszego znalezienia wolnego miejsca.

Wnioskiem Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej zostanie utworzona strefa “0” obejmująca ulicę Rynek jak również strefa “I” obejmująca pozostałe ulice w ramach obecnie funkcjonującej Strefy Płatnego Parkowania uwzględniając jednocześnie zwiększenie opłat jednorazowych za parkowanie jak i poszczególnych abonamentów.

Proponowane zmiany zwiększają opłaty jednorazowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania, które i tak są jednymi z najniższych w Polsce. Stawka w wysokości 1 zł za godzinę parkowania która obowiązuje w Dębicy od 2002 roku i nie była zwiększona od 17 lat jest zdecydowanie niższa w odniesieniu do innych miast posiadających Strefy Płatnego Parkowania między innymi Brzesko, Bochnia czy Sanok czyli  zbliżonych wielkością i liczbą mieszkańców do Dębicy. Nadto poszerzenie strefy oraz zmiana stawek dodatkowo przyczyni się do większej rotacji samochodów i tym samym do łatwiejszego znalezienia wolnego miejsca”.

Proponowane w projekcie uchwały rady Miejskiej w Dębicy zmiany:

Strefa “0”:

 • opłata za pół godziny parkowania 1 zł , opłata za pierwszą godzinę parkowania 1 zł 50 gr , opłata za drugą godzinę parkowania 1 , 80 zł opłata za 3 godzinę parkowania 2 zł , opłata za 4 i 5  godzinę parkowania 1,5 zł,  opłata całodniowa 8 zł.

Strefa “I”

 •  opłata za pół godziny parkowania 0, 50 zł,  opłata za pierwszą godzinę parkowania 1 zł , opłata za drugą godzinę parkowania  1,2 złotego,  opłata za 3 godzinę parkowania 1,4 zł, za  4 i 5  godzinę parkowania 1 zł,  opłata całodniowa 6 zł.Zgodnie z projektem uchwały zmianie mają ulec również wysokości abonamentów.  “Ustanowienie dotychczasowych opłat za abonament na niskim poziomie spowodowało prawie całkowite napełnienie strefy pojazdami z opłatami długoterminowymi. Zbyt korzystna relacja cenowa między opłatą jednorazową dokonywaną w parkomacie i abonamentową zwiększała trudności w znalezieniu wolnych miejsc do parkowania ponieważ nie wymusza większej rotacji” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

  Obecnie stawki za opłaty abonamentowe przedstawiają się następująco:
  – abonament przedsiębiorcy: 80 zł kwartalnie,  300 zł rocznie
  – abonament mieszkańca 60 zł kwartalnie,  200 zł rocznie
  – abonament ekologiczny 25 zł za kwartał,  80 zł rocznie
  – abonament osoby niepełnosprawnej 25 zł za kwartał 80 zł rocznie

  Zgodnie z projektem proponuje się podniesienie stawek wyżej wymienionych abonamentów na poziomie:
  – abonament przedsiębiorcy: 45 zł miesięcznie,  450 zł rocznie w strefie “0”
  – abonament przedsiębiorcy : 35 zł miesięcznie 350 zł rocznie w strefie “I”
  – abonament mieszkańca: 30 zł miesięcznie , 300 zł rocznie w strefie “0”
  –  abonament mieszkańca: 25 zł miesięcznie,  250 zł rocznie w strefie”I”
  –  abonament ekologiczny: 15 zł miesięcznie,  100 zł rocznie w strefie “0”
  – abonament ekologiczny: 10 zł miesięcznie i 80 zł rocznie w strefie “I”
  – abonament osoby niepełnosprawnej :15 zł miesięcznie 100 zł rocznie w strefie “0”
  –  abonament osoby niepełnosprawnej 10 zł miesięcznie i 80 zł. rocznie w strefie “I”