Dawne koszary przy ul. Kościuszki dla Wojsk Obrony Terytorialnej - ziemiadebicka.pl

Dawne koszary przy ul. Kościuszki dla Wojsk Obrony Terytorialnej


DSC08434Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 16 listopada radni zadecydowali o sprzedaży zwróconej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Miastu Dębica nieruchomości przy ul. Kościuszki. Nieruchomość o powierzchni ponad 1 hektara zabudowana 5 budynkami zostanie sprzedana Skarbowi Państwa i przekazana w trwały zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej. Zostanie ona przeznaczona na potrzeby funkcjonowania Batalionu Obrony Terytorialnej w Dębicy.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej nieruchomości przy ul. Kościuszki zabudowanej 5 budynkami. Nieruchomość zostanie przeznaczona na potrzeby formowanej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej – Batalionu Obrony Terytorialnej w Dębicy.


Historia budynków na dębickiej jednostce

Na terenie dawnej jednostki wojskowej jest kilkanaście budynków pokoszarowych, które zostały zaadaptowane na różne potrzeby i dzisiaj pełnią zupełnie inną funkcję niż w okresie kiedy w Dębicy stacjonowała jednostka wojskowa .

Dawny budynek internatu kadry zawodowej, później służby finansowej i WAK, obecnie jest budynkiem w którym działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Budynek w którym mieściła się strzelnica małokalibrowa dzisiaj jest siedzibą Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids.

Na terenach przy boisku piłkarskim przy ul. Akademickiej dzisiaj stoi kilka nowych domów. Kiedyś na tym terenie znajdowały się magazyny gospodarstwa pomocniczego.

W budynku w którym dziś mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdowały się magazyny mundurowe, natomiast z budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej istniały magazyny inżynieryjne i uzbrojenia.

Dawny budynek koszarowy, w którym działało Kolegium Języków Obcych od stycznia 2017 roku służy utworzonemu Batalionowi Obrony Terytorialnej w Dębicy.