Dębica jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na Podkarpaciu. Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli - ziemiadebicka.pl

Dębica jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na Podkarpaciu. Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli


NIK opublikowała właśnie wyniki przeprowadzonej kontroli stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Dębica i Jarosław to dwa najbardziej zanieczyszczonych miasta w województwie Podkarpackim.

Wśród prawie 3 tys. miast z całego świata ujętych w bazie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wg. danych za lata 2012 – 2015, w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych państw europejskich pod względem PM10 znajdowało się aż 45 polskich miast.

Główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest to tzw. niska emisja. Jej cechą charakterystyczną jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Jednak duża liczba miejsc emisji wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza na niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Na świecie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera na świecie 3,5 mln ludzi. W Polsce szacuje się, że z powodu złej jakości powietrza rocznie umiera ok. 45 tys. osób.

Szczegółowe wyniki kontroli NIK znajdują się pod poniższymi linkami:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,17788,v,artykul_16895.pdf

(http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-powietrza-przed-zanieczyszczeniami.html)

Informacja na podstawie materiałów NIK