Dębica, Pilzno, Brzostek i powiat dębicki w rankingu „Najzamożniejsze samorządy 2019”

Pismo samorządu „Wspólnota” przygotowało ranking samorządów: bogactwo w przededniu kryzysu „Najzamożniejsze samorządy 2019

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”) – czytamy w opracowaniu rankingu.

– Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – tłumaczą prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu.

Niestandardową zmianą w rankingu jest zniknięcie Ostrowic, które zlikwidowano z powodu wysokiego zadłużenia w parabankach, ich terytorium zostało podzielone między sąsiednie gminy: Drawsko Pomorskie i Złocieniec. Przejęcie fragmentów uboższego i zadłużonego sąsiada nie wpłynęło dobrze na ich pozycję w zestawieniu – miasto powiatowe Drawsko Pomorskie jest o 7 pozycji niżej, niż w roku ubiegłym (spadek z 38. na 45.), a Złocieniec zjechał aż o 120 oczek w (z 367. miejsca wśród małych miast na 487.).

W rankingu ” „Najzamożniejsze samorządy 2019″” sklasyfikowane zostały także samorządy z terenu powiatu dębickiego: Dębica, Pilzno, Brzostek oraz Powiat Dębicki.

Powiat dębicki
224 miejsce na 314 powiatów – zamożność per capita 2019 – 764,16
Od 2010 powiat dębicki w tym rankingu zajmował następujące lokaty:
203, 206, 219, 223, 230, 230, 218, 208 , 198

Miasto Dębica
77 miejsce na 268 miast w swojej kategorii – zamożność per capita 2019
3490,05
Od 2010 Miasto Dębica w tym rankingu zajmowało następujące lokaty:
104 87 72 96 107 110 103 72 81

Pilzno
403 miejsce na 607 miast w swojej kategorii –
zamożność per capita 2019 – 3097,93
Od 2010 Pilzno w tym rankingu zajmowało następujące lokaty:
345 269 366 446 478 443 381 436 472

Brzostek
449 na 607 miast w swojej kategorii – zamożność per capita 2019 – 3024,56
Od 2010 Brzostek w tym rankingu zajmował następujące lokaty:
332 327 297 390 330 388 438 483 500

Gmina Wiejska Dębica
861 na 1537 gmin wiejskich – zamożność per capita 2019 – 3147,10
Od 2010 Brzostek w tym rankingu zajmował następujące lokaty:
610 568 943 1087 821 820 731 580 1074

Materiał na podstawie informacji zawartych w rankingu „Wspólnoty”

Podziel się z innymi
0Shares
0 0 0