Dębica: Projekt uchwały o obniżeniu cen za śmieci trafi na sesję nadzwyczajną

Podczas najbliższej sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka rozpatrywany będzie złożony przez burmistrza projekt uchwały dotyczący nowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Burmistrz zaproponował wprowadzenie niższej niż dotychczas opłaty, która wynika z postępowań przetargowych w tym zakresie.

Miasto przeprowadziło dwa postępowania przetargowe – pierwsze na zagospodarowanie, drugie na odbiór odpadów od mieszkańców, z punktu PSZOK i transportu do instalacji komunalnej.

– W dalszym ciągu stawki wywozu odpadów są wysokie i w wielu gminach stale rosną, dlatego podjęliśmy starania, by te koszty obniżyć dla mieszkańców Dębicy. Wspólnie z czterema innymi gminami ogłosiliśmy przetarg, co pozwoliło na uzyskanie korzystniejszych warunków i stawek za gospodarowanie odpadami. Nasza nowa propozycja to 27 zł od osoby za odpady komunalne.  Jeśli radni uchwalą zaproponowaną stawkę, mieszkańcy od kwietnia będą płacić mniej za odpady – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.

Do tej pory zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/182/2020 z dnia 16 maca 2020 r., opłaty te wynosiły 29 zł.

Na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składa się: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjna systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Materiał na podstawie informacji UM Dębica

Podziel się z innymi
0Shares
0 0