,,Dębica z historią w tle" - pierwsza Miejska Gra Terenowa Przedszolaków w Dębicy - ziemiadebicka.pl

,,Dębica z historią w tle” – pierwsza Miejska Gra Terenowa Przedszolaków w Dębicy


Dzieci z 13 dębickich przedszkoli wzięły udział w zorganizowanej po raz pierwszy w Dębicy 11 maja  Miejskiej Grze Terenowej Przedszkolaków ,,Dębica z historią w tle”pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta  Dębica. Organizatorami byli Przedszkole Miejskie Nr 4 w Dębicy oraz 27 DSH ,,Skała” im. Jerzego Wawrzyńca Żuławskiego Hufiec Dębica.

Do udziału zgłosiło się 13 dębickich przedszkoli . Gra odbyła się z okazji 660- lecia lokacji Miasta Dębica i 100 lecia Polski Niepodległej.  Celem gry było kształtowanie postaw patriotycznych wśród przedszkolaków, wzbogacenie wiedzy na temat miasta Dębica i jego historii.

„Gra przebiegała w dwóch etapach.   I etap rozpoczął się o godz 9.00. Drużyny startowały ze swoich przedszkoli, przemieszczając  się po Dębicy docierały do baz, które wskazywała mapa przygotowana dla każdej drużyny. Po zameldowaniu się w kolejnych bazach przedszkolaki wykonywały zadania przygotowane przez harcerzy. Po prawidłowym wykonaniu zadań dzieci otrzymywały rekwizyty, które były wyznacznikiem  ukończenia l etapu oraz przejścia do etapu ll ” – mówi Małgorzata Lesiak, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4, organizatorka gry. 

Podczas pokonywania trasy dzieci dodatkowo wręczały mieszkańcom Dębicy wlepki z informacją o obchodach w naszym mieście ,,660 lecia lokacji miasta oraz ,,100 lecia Polski Niepodległej”. II etap gry odbył się na hali MOSiR .  Na uczestników czekały kolejne atrakcje hm. Sławomir Gleń poprowadził dla uczestników  zabawy ze śpiewem. Dzieci  wspólnie odkrywały baner z widokiem naszego miasta,  układały hasło finałowe,, Mały Przedszkolak duży Patriota” oraz śpiewały piosenkę ,,DĘBICA”  specjalnie stworzoną na  potrzeby  Miejskiej Gry Terenowej Przedszkolaków ,,Dębica z historią w tle”  Było wiele emocji , radości i zabawy.  Na zakończenie wszyscy  uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i upominki. Udało się  je pozyskać dzięki m.in. : Miejskiemu Zarządowi Oświaty, Wydziałowi Promocji Miasta Dębica, Firmie ,, Ergraf Plus , Fundacji Śnieżka,, Twoja Szansa”, Olimp Labs, Carrefour, Ventor.