Do dębickiego oddziału Towarzystwa Św. Brata Alberta trafiły fundusze na realizację programu "Pokonać bezdomność". - ziemiadebicka.pl

Do dębickiego oddziału Towarzystwa Św. Brata Alberta trafiły fundusze na realizację programu “Pokonać bezdomność”.


SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Fundusze w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych zostaną przeznaczone na dokończenie budowy i wyposażenie trzeciego piętra schroniska, gdzie znajdą opiekę ludzie bezdomni –  starsi i chorzy. W tworzonym od kilku lat Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Pielęgnacyjnym dla potrzebujących mieszkańców  powiatu dębickiego, docelowo opiekę ma znaleźć 150 osób.
Ma to być miejsce życia dla osób starszych, chorych, biednych i samotnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn. T

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną niosącą pomoc bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, więźniom oraz osobom starszym i chorym w duchu  Św. Brata Alberta.