Dodatkowy nabór na wymianę pieców

Od 13 do 20 września będzie trwał dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Nowy piec musi zostać zamontowany po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania oraz podpisaniu umowy z miastem. Dodatkowy nabór prowadzony jest w oparciu o dotychczasowy regulamin.

Składanie wniosków:
1)      wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
2)      wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru oraz po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane;
3)      złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;
4)      za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie może wynieść 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu nowego źródła ciepła, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.
Regulamin
Wniosek

Jednocześnie  zachęcamy do przygotowania instalacji do zimy.
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy, że instalacja grzewcza przed uruchomieniem powinna przejść standardowe prace konserwacyjne, które pozwolą jej na bezawaryjną pracę w ciągu całego sezonu. W szczególności dotyczy to uruchomienia pompy ładującej zasobnik. W odpowiedzialności Użytkownika instalacji pozostaje obowiązek zapewnienia odpowiednich parametrów pracy poszczególnych elementów instalacji jak np. jakość wody oraz odpowiedni poziom wody w postaci odpowiedniego jej ciśnienia.
W przypadku pompy zasilającej zbiornik ciepłej wody z instalacji kotłowej Użytkownik instalacji, przed jej uruchomieniem, powinien dokonać następujących czynności:
• sprawdzić stan drożności filtra wody przed pompą, a w przypadku braku drożności dokonać jego czyszczenia,
• otworzyć zawory odcinające wężownicę grzewczą w zasobniku ciepłej wody,
• sprawdzić ciśnienie wody w instalacji grzewczej, prawidłowe ciśnienie to powyżej 1,5 bara,
• w przypadku ciśnienia niższego od wymaganej wartości uzupełnić stan wody w instalacji grzewczej,
• dokonać ręcznego sprawdzenia stanu zakleszczenia pompy,
• w przypadku stwierdzenia zakleszczenia dokonać czyszczenia pompy ładującej.

źródło: UM Dębica/fot.pixabay

Podziel się z innymi
0Shares
0 0