Dom rodzinny Szczeklików zakupiony przez miasto

Dom rodziny Szczeklików, 1 poł. XX w., ze zbiorów prof. S. Mazurkiewicza

Dom rodzinny Szczeklików znany jest niemal wszystkim mieszkańcom, a przez wielu utożsamiany z działalnością kulturalną i społeczną tej rodziny na rzecz rozwoju Pilzna. Cała ta historyczno – kulturalna spuścizna znalazła się obecnie w rękach miasta.

Dom Szczeklików został zakupiony przez Gminę Pilzno – jako istotna część dziedzictwa kulturowego ziemi pilźnieńskiej – z przeznaczeniem na siedzibę muzeum regionalnego.

– Nie można wyobrazić sobie lepszego miejsca na dokumentowanie dziejów regionu i gromadzenie historycznych artefaktów, niż te na wskroś przesiąknięte historią mury miejskiej kamienicy. Znajomość dziejów naszej „małej ojczyzny” i poszanowanie jej dziedzictwa to warunek jej rozwoju i znaczenia w przyszłości. Niech więc dom ten stanie się miejscem spotkań przeszłości z dniem jutrzejszym, kształtowania wrażliwej, znającej swoje korzenie lokalnej społeczności, a także edukacji młodego pokolenia mieszkańców, które w przyszłości za to dziedzictwo przejmie odpowiedzialność – podkreśla dr Marzena Baum-Gruszowska, kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

Inwestycja wpisuje się również w niedawno zainaugurowaną kampanię Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków pt. „Warto inwestować w zabytki”.– Zabytki i historia to nasza tożsamość, nasza wspólnota, ale także ogromne szanse rozwojowe. Dbałość o zabytki, ich ochrona i konserwacja to nasze zobowiązanie wobec polskiej pamięci i dziedzictwa narodowego, ale także element przemysłów kreatywnych, czyli nowego etapu rozwoju kultury – zaznacza wicepremier prof. Piotr Gliński.

Dom rodziny Szczeklików, fot. współczesna K. Kosowski.

źródło: UM Pilzno

Podziel się z innymi
Shares