Dzień otwarty dla osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym - ziemiadebicka.pl

Dzień otwarty dla osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy zaprasza na Dzień Otwarty dedykowany Osobom z Niepełną Sprawnością oraz ich Opiekunom, który odbędzie się  28 lutego 2019 r. w czwartek, w godzinach od 7.30 do 16.30. Tego dnia wszyscy zainteresowani, również emeryci i renciści, będą mogli skorzystać z pomocy fachowców przy rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych  za 2018 rok .

Uruchomione zostaną specjalne stanowiska obsługi, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat odliczeń i  ulg podatkowych oraz zaakceptować, bądź zmienić zeznanie PIT-37 lub PIT-38 przygotowane dla podatników przez administrację skarbową za pomocą usługi Twój e-PIT.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również w tym dniu na godzinę 10.00 na prezentację o nowej usłudze Twój e-PIT.

Dzień  Otwarty  dla Osób z Niepełną Sprawnością oraz ich Opiekunów jest organizowany  przez Urząd  Skarbowy w  Dębicy już po raz szósty. Ideę  przewodnią  tego  dnia – jest likwidacja barier i przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.