Dzień Strażaka w Dębicy. Odznaczenia i awanse dla wyróżniających się strażaków

Mszą świętą odprawioną w intencji dębickich strażaków w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy, rozpoczęły się dzisiaj, 16 maja tegoroczne obchody Dnia Strażaka. Po mszy odbył uroczysty apel na placu przed dębicką komendą straży pożarnej.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez p.o. Komendanta PSP w Dębicy  st. bryg. Romana Merchuta, licznie przybyłych na uroczystość gości  wśród których znaleźli się: bryg. mgr Andrzej Marczenia zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Władysław Radzik prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, Piotr Chęciek starosta Powiatu Dębickiego, Maciej Małozięć zastępca Burmistrza Miasta Dębica, Adam Kostrząb zastępca Burmistrza Brzostku, Stanisław Rokosz wójt Gminy Dębica, Grzegorz Reguła zastępca wójta Gminy Żyraków, ppłk Krzysztof Kulczycki dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy, podinsp. Robert Żurek zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy, ppłk. Roland Waszkowiak dowódca 33 Batalionu Piechoty Lekkiej 3 PBOT, ppor. Mariusz Pustułka, przedstawiciele parlamentarzystów.
Podczas uroczystości p.o. komendanta PSP w Dębicy  st. bryg. Roman Merchut wręczył odznaczenia i awanse wyróżniającym się strażakom. 

Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka

Fot. UM Dębica