EKSPONAT MIESIĄCA - LISTOPADOWA PAMIĘĆ - ziemiadebicka.pl

EKSPONAT MIESIĄCA – LISTOPADOWA PAMIĘĆ


Fotografia – mogiły poległych podczas działań wojennych I wojny św. na cmentarzu w Pilźnie, 1918 r.

Fotografia czarno – biała, wymiary pocztówkowe, 9 x 12 cm, na papierze fotograficznym z połyskiem. Odbitka z oryginału.

Dar Ireny Szczeklik

fOrMcYGx

 

 

 

 

 

 

 

Cmentarz wojenny nr 237 Okręgu V w Pilźnie, zaprojektowany został przez Gustava Rossmana, na południowej granicy cmentarza parafialnego. Pierwotnie część wojenna oddzielona była od pozostałych kwater cmentarza żywopłotem, obecnie ogrodzenie siatkowe. W centrum kamienny obelisk z krzyżami maltańskim w płycinach. Nagrobki rozmieszczone symetrycznie po obu stronach pomnika, na pochówkach krzyże żeliwne różnego typu. Tą część cmentarza zmodyfikowano podczas zakładania nowej części nekropolii pilźnieńskiej. Na cmentarzu tym spoczywają żołnierze austro – węgierscy, pruscy oraz rosyjscy.

Okręg V cmentarzy z I wojny św. powstał na terenie walk toczonych w dniach 5-7 maja 1915 r. o przełamanie III pasa obrony rosyjskiej oraz o sforsowanie Wisłoki pod Brzostkiem. Kilka cmentarzy w północnej jego części jest związanych z walkami w dniach 8-9 maja gdyż na tym odcinku front w maju 1915 posuwał się wolniej. Trzecia linia obrony rosyjskiej opierała się głownie o masyw Liwocza, oraz w jego przedłużeniu na północ o wzgórza nad miejscowościami Jodłowa i Lubcza. Umocniono także silnie kilka punktów leżących już na wschodnim brzegu Wisłoki – wzgórza Bukowej, Januszkowic i Gorzejowej a także szczególnie silnie cmentarz w Brzostku. Wszystkie cmentarze tego okręgu położone są na obszarze operacyjnym 4 Armii austro-węgierskiej. Geograficznie okręg ten obejmuje w południowej swojej części wzgórza po zachodniej stronie doliny Wisłoki należące do Pogórza Ciężkowickiego, na wschodnim brzegu należące do Pogórza Strzyżowskiego. W północnej części leżącej za trasą Tarnów – Rzeszów okręg V obejmuje część płaskich terenów należących do Kotliny Sandomierskiej. Na terenie tego okręgu zlokalizowano 26 cmentarzy.