Ferie w mundurze i pierwsze w tym roku powołanie ochotników do podkarpackich „Terytorialsów”

Już w sobotę, 11 stycznia w Rzeszowie kolejni ochotnicy zostaną powołani do pododdziałów
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” i najbliższe 16 dni spędzą na placach ćwiczeń oraz strzelnicach w ramach projektu „Ferie z WOT”.


11 stycznia to pierwszy dzień tzw. „szesnastki”. 16-dniowe szkolenie podstawowe prowadzone będzie
w systemie ciągłym. Przeznaczone jest dla kandydatów, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową.  Pierwszy dzień to przyjęcie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz dopełnienie wszystkich formalności ewidencyjnych. Zwykle w tym samym dniu ochotnicy poddawani są także testowi oceny sprawności fizycznej, który obejmuje „test wejściowy” z wychowania fizycznego oraz badanie współczynnika budowy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, oraz pierwszej pomocy. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka prowadzenia ognia.
W ostatnim dniu żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową (TSW) odbędą egzamin końcowy.
W tym czasie każdy „ochotnik” wykona wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej pętli. Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 26 stycznia br. w Kolbuszowej. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do batalionów lekkiej piechoty w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0 0