Gmina Dębica z tytułem „EKO JANOSIK” - ziemiadebicka.pl

Gmina Dębica z tytułem „EKO JANOSIK”


Podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko w Zakopanem wręczono nagrody w Krajowym Konkursie Ekologicznym EKO JANOSIK.
Krajowa Rada Ekologiczna wyróżniła samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze, placówki oświatowe oraz osoby fizyczne za zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków. Oceniano zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia, sfinansowane ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo.
Jest nam niezwykle miło poinformować, że decyzją Narodowej Rady Ekologicznej Gmina Dębica została wyróżniona tytułem EKO JANOSIK województwa podkarpackiego w Kategorii I. Samorząd w Podkategorii I. Gmina Wiejska.
Kryteria oceny merytorycznej stanowiły m.in.: wpływ na środowisko, uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczna, innowacyjność, nowoczesność, oryginalność, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpraca ze społeczeństwem.