Gmina Dębica znów w czołówce - ziemiadebicka.pl

Gmina Dębica znów w czołówce


rokoszDnia 8 listopada 2017 r. w Rzeszowie odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jego ideą jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego na terenie woj.podkarpackiego. Wyniki zostały oparte na danych statystycznych za rok 2016, które zebrał i przeanalizował Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Gmina Dębica zajęła drugie miejsce. Pod analizę wzięto jedenaście wskaźników, m.in.:
– dochody własne na jednego mieszkańca,
– wydatki majątkowe i inwestycyjne na jednego mieszkańca,
– wydatki na administrację publiczną na jednego mieszkańca,
– budżety pieniędzy europejskich na jednego mieszkańca,
– podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON,
– udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem,
– saldo migracji na tysiąc mieszkańców,
– wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na jednego mieszkańca,
– czytelnicy bibliotek publicznych,
– przyrost naturalny,
– zadłużenie gmin.
Ocenie poddano wszystkie gminy woj.podkarpackiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

źródło: Urząd Gminy Dębica