Historie lokalnych społeczności na kartach kronik KGW

Blisko 30 kół gospodyń wzięło udział w V Powiatowym Przeglądzie Kronik Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego 2019 który odbył się dzisiaj w sali obrad Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Parkowej w Dębicy. Podczas przeglądu przedstawicielki KGW prezentowały dorobek ostatniego roku swojej działalności. W podziękowaniu za swój trud włożony w krzewienie polskiej tradycji i kultury Panie z Kół Gospodyń Wiejskich odebrały z rąk starosty powiatu, wicestarosty oraz przewodniczącego Rady Powiatu dyplomy oraz bony upominkowe. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy i radni ziemi dębickiej, dyrektorzy gminnych centrów kultury, a także reprezentanci instytucji związanych z działalnością na rzecz rolnictwa.

Na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Dębicy