III Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej - ziemiadebicka.pl

III Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej


Miejski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej zapraszają do uczestnictwa w 3. edycji Konkursu Recytatorskiego Polskiej Literatury Patriotycznej, który odbędzie się 29 października br. w Domu Kultury i Kinie „Kosmos”.

Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów klas 7 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich, a także – w tej samej grupie wiekowej – zespołów, recytatorskich oraz teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury powiatu dębickiego.

Konkurs ma na celu podtrzymywanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, przypomnienie historii Polski, ukazanie dążeń Polaków do niepodległości oraz popularyzacja polskiej poezji.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 22 października br. w Domu Kultury i Kinie „Kosmos”, ul. Lisa 3, 39-200 Dębica, lub przesłanie ich na adres e-mail: konkursy@mokdebica.pl.

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.mokdebica.pl.