Jak transportuje się paliwa? Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zaopatrzenie w paliwa płynne należy do najważniejszych potrzeb, których zrealizowania umożliwia funkcjonowanie gospodarki. Wymaga to ich transportu, do czego niezbędne są niezawodne rozwiązanie techniczne i przestrzeganie odpowiednich procedur. Ryzyko związane z lekceważeniem tych aspektów byłoby ogromne, zważywszy na to, jak dużo tego rodzaju ładunków każdego dnia mknie po drogach. W dodatku ilość ta nieustannie rośnie. Każdego miesiąca w naszym kraju przewożonych jest po kilka milionów ton różnego typu materiałów niebezpiecznych, z czego paliwa stanowią lwią część.

Wszystkiego strzegą odpowiednie przepisy

Najważniejszym dokumentom, na podstawie którego regulowane są zasady przewozów materiałów niebezpiecznych jest tworzona przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i nowelizowana co dwa lata umowa ADR, do której Polska przystąpiła w 1975 roku. Adaptacja jej zapisów w naszym prawie zrealizowana jest poprzez ustawę o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. To właśnie stąd biorą się np. często przez nas widywane dwurzędowe pomarańczowe tablice na przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych pojazdach pozwalające fachowcom natychmiast ustalić dwie kluczowe w wielu sytuacjach informacje – nie tylko to, jaki konkretnie ładunek jest przewożony, ale też jakiego rodzaju zagrożenia należy się z jego strony spodziewać.

Kluczowym elementem umowy w kontekście ograniczania towarzyszącego wszystkim czynnościom ryzyka są jej załączniki, w których zawarte są regulacje dotyczące warunków przewozu poszczególnych rodzajów materiałów. Obejmują one wymagania związane z konstrukcją pojazdów, wyposażeniem, obowiązkami osób pracujących przy takim transporcie, dokumentacją i nadzorem. Bezpieczeństwo zależy pod postępowania wszystkich uczestników transportu, za których uważa się zarówno nadawcę, jak i przewoźnika i odbiorcę, czy osoby odpowiedzialne za napełnianie zbiorników.

Niczego nie można zaniedbać

Na nadawcy spoczywa obowiązek upewnienia się, że dany towar jest sklasyfikowany i dopuszczony do przewozu i przekazania przewoźnikowi wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, a także stosowania właściwych cystern (w nich odbywa się zdecydowana większość tego rodzaju transportu) i znakowania ich (również opróżnionych ale nieoczyszczonych). Przewoźnik zaś także musi się upewnić m.in., że wszystkie formalności są spełnione (w tym np. w kwestii aktualnego badania pojazdu), a stan techniczny sprzętu jest bez zarzutu. Każdy kierowca musi mieć wydawane na pięć lat zaświadczenie ADR. Odbiorca zaś ma obowiązek m.in. przyjmowania ładunków bez nieuzasadnionych opóźnień i czyszczenia zbiorników, a także usuwania oznaczeń.

Staranność w realizowaniu spoczywających na poszczególnych osobach i podmiotach obowiązków to oczywiście nie wszystko. W tego typu zadaniach niezwykle ważny jest sprzęt. Oznacza to więc odpowiednią konstrukcję cystern i ich wyposażenie. O bezpieczeństwie decyduje także sposób, w jaki wykonywany jest przeładunek. Tutaj wielką rolę pełnią złącza, takie jak np. TW (Tank Wagen) pomocne przy dużych przeładunkach, czy bardzo wszechstronne i łatwe w użyciu złącze camlock, w jakie można wyposażyć się np. w dostarczającym różnego typu wyposażenie techniczne sklepie MiDaTech. Elementy tego rodzaju nie wydają się nadzwyczaj skomplikowanymi, jednak zależy od nich bardzo wiele i tylko wysoka jakość wykonania, zapewnia zarówno pełne bezpieczeństwo, jak i sprawność wszystkich dokonywanych z ich użyciem czynności.