Jak zdrowo się odżywiać - wykład "Świadomy konsument - wiem co jem i wiem co kupuję” - ziemiadebicka.pl

Jak zdrowo się odżywiać – wykład “Świadomy konsument – wiem co jem i wiem co kupuję”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowego żywienia na wykład, który odbędzie się 16 maja (jutro) 2018 o godz. 10:00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dębicy pok. 18.

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia:  jak robić zakupy, by kupić to co zdrowe i nie wydać za dużo pieniędzy, dokładna analiza najpopularniejszych produktów dostępnych w sklepach, ile cukru kryje się w produktach, pomiary wagi i analiza składu ciała.

Spotkane zorganizowane zostanie w ramach Projektu „Aktywna rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

źródło: MOPS Dębica