JERYCHO MŁODYCH – ZAPISY

Po raz trzeci w Domu Prowincjalnym sióstr świętego Józefa odbędzie się czuwanie modlitewne dla młodzieży Jerycho Młodych.

Na to nocne spotkanie z Bogiem, które będzie nawiązywać do naszej postawy słuchania Boga, bliźniego i siebie, siostry zapraszają wieczorem 23 marca do Tarnowa przy ulicy Mościckiego 34.

W planach świadectwa, konferencja, uwielbienie oraz Eucharystia i spotkanie w atmosferze radości, ale i zadumy ze sobą i z Panem Bogiem w swoim sercu.

Zgłoszenia tel. 512 218 494.