Kamera w Ratuszu już zainstalowana - ziemiadebicka.pl

Kamera w Ratuszu już zainstalowana


Wczoraj w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy zainstalowano kamerę do nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej. Instalacja kamery jest realizacją wymogów znowelizowanej ustawy która wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu samorządów, w tym także zapisy mówiące o obowiązkowych transmisjach obrad rad gmin.

Nowe zapisy zawarte w ustawie mówią, że “Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.

Podpisana przez prezydenta Ustawa o jawności życia publicznego zakłada obowiązek transmisji na żywo obrad, a także obowiązek publikacji głosowań imiennych. Obowiązek ten wejdzie w życie od nowej kadencji samorządu.
Nie wiemy jaki zakres funkcjonowania mają zainstalowane w Ratuszu kamery, ale podobne urządzenia zainstalowane już w innych miastach pozwalają m.in. na rejestrowanie każdej wypowiedzi radnego. W chwili, gdy włącza się mikrofon konkretnego radnego będącego przy głosie kamera go śledzi i jest nakierowana na mówiącą osobę. Transmisja odbywa się na kanale YouTube.
Do instalacji takich kamer i systemów transmisji będą zobowiązane wszystkie samorządy w całej Polsce.