Kolejny rok POWER-a w dębickim Zakładzie Karnym - ziemiadebicka.pl

Kolejny rok POWER-a w dębickim Zakładzie Karnym


Od 2016 roku w Zakładzie Karnym w Dębicy realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Celem programu POWER jest wzrost aktywności zawodowej osadzonych, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, co powinno ułatwić więźniom powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Szkolenia uzupełnione są o cykl zajęć aktywizacyjnych oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

W tym roku zostało przeprowadzonych 14 kursów zawodowych z zakresu technologa robót wykończeniowych, brukarza, ogrodnika oraz spawacza. Kwalifikacje zawodowe udało się podnieść 165 osadzonym, tj. 1 młodocianemu i 59 odbywającym karę po raz pierwszy w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie oraz 105 recydywistom penitencjarnym odbywającym karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy.

źródło: Zakład Karny w Dębicy /Tekst: por Mariusz Konefał/Zdjęcia: st.szer Izabela Rajca