Konferencja dla przedsiębiorców i pracodawców - ziemiadebicka.pl

Konferencja dla przedsiębiorców i pracodawców


26 września (środa) w budynku Szkoły Muzycznej w Dębicy przy ul. Kościuszki 8, odbędzie się konferencję dla Przedsiębiorców i Pracodawców oraz młodzieży szkół średnich z terenu Powiatu Dębickiego. Organizatorzy konferencji:  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Dębicy zapraszają wszystkich zainteresowanych pracodawców i przedsiębiorców  do wzięcia udziału w konferencji.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 19 września 2018 r. (środa) pod nr telefonu 14 680 91 45, na adres e-mail  awlodyka@pup.debica.pl lub osobiście w PUP w Dębicy, pok. nr 9.

  Szczegółowy program konferencji.

I panel konferencji – przedsiębiorcy, pracodawcy

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.” – Henry Ford

9:30 – Rozpoczęcie konferencji, Przywitanie gości

9:45 – Krajowy  Fundusz Szkoleniowy – analiza  danych (2014-2018)

           – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

10:00 – Panel dyskusyjny – czy warto sięgać po środki KFS?

10:30 – Praca sezonowa, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom – dane statystyczne

              – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

10:45 – Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom – Przedstawiciel Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce

11:00 – Nowoczesne rozwiązania dla biznesu

            – przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Dębica

11:30 – zakończenie I panelu

II panel konferencji – młodzież szkół średnich

„Cel to nic innego, jak marzenie z terminem realizacji.” Joe L.Griffith

11:45 – Start-up jako „Innowacyjny pomysł” na biznes

            – przedstawiciel Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

12:30 – Ulga na start

             – przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Inspektorat Dębica

13:00 – zakończenie konferencji

 

źródło: ZUS /Podkarpacie