Konkurs „W służbie Niepodległej...” - ziemiadebicka.pl

Konkurs „W służbie Niepodległej…”


Laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu

Laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu

Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów zaprasza uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Konkursie „W służbie Niepodległej…” organizowanym dla upamiętnienia bohaterów ziemi dębickiej.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy konkursowej składającej się z trzech elementów, inspirowanej życiem wybranej przez siebie postaci – mieszkańca Dębicy albo regionu, względnie osoby wyraźnie związanej z ziemią dębicką, która miała swój udział w walkach albo pracy na rzecz odzyskania niepodległości w 1918 r. albo odbudowie Rzeczpospolitej zaraz po odzyskaniu niepodległości a poprzez swoje czyny/postawę/życie może stanowić wzór dla młodego pokolenia.

Praca konkursowa składa się z: wiersza albo kartki z pamiętnika inspirowanych życiem wybranej postaci, ilustracji w formacie A4 związanej z wybraną postacią oraz krótkiej informacji tekstowej wskazującej wybraną postać i własne uzasadnienie wyboru. Prace należy składać do 16 kwietnia 2018 r. do Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy (ul. Ratuszowa 2 pok. 132) lub siedziby Hufca ZHP Dębica (ul. Kościuszki 32 paw. B50/8) – po wcześniejszym uzgodnieniu.

– Konkurs jest nie tylko formą upamiętnienia, służy też popularyzowaniu lokalnej historii oraz budowaniu świadomości patriotycznej i historycznej młodego pokolenia. – mówi hm. Mateusz Cebula HR, komendant Hufca ZHP Dębica.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Urząd Miejski w Dębicy dzięki środkom pozyskanym na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Regulamin konkursu można pobrać na stronie www Hufca ZHP Dębica: www.debica.zhp.pl. W razie pytań można kontaktować się poprzez e-mail debica@zhp.pl.

źródło: ZHP Dębica