-->

Kontynuacja budowy chodników w Stasiówce i Paszczynie już niebawem

Ponad 413 tys. zł będzie kosztować kontynuacja budowy chodnika w Stasiówce, gdzie w 2021 r. powstanie kolejne 504 m ciągu pieszego. W tym roku będzie także kontynuowana budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Stacja Kochanówka – Paszczyna. Ma tutaj powstać kolejnych 450 m chodnika w kierunku cmentarza i Góry Śmierci za ok. 455 tys. zł. Budowa obu chodników współfinansowana jest przez Gminę Dębica, która do jednej i drugiej inwestycji dokłada po 200 tys. zł.

Rozstrzygnięto już postępowanie przetargowe II etapu inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole – granica powiatu – Dębica. Najlepszą ofertę złożyła firma Usługi Koparką i Roboty ziemne Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego.

Początkiem marca Zarząd Dróg Powiatowych przekazał wykonawcy plac budowy oraz dokumentację projektową. W 2020 r. w Stasiówce, w ramach I etapu tej inwestycji powiatowej przy udziale środków finansowych Gminy Dębica, powstało już 450 m chodnika o wartości blisko 322 tys. zł.

W tym roku kontynuowana będzie także budowa ciągu pieszego na trasie Stacja Kochanówka – Paszczyna. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Dębickiego zdecydowano o zwiększeniu finansowania tej inwestycji z zakładanych 400 tys. na ok. 455 tys. zł. Wykonawcą, którego ofertę wyłoniono w trakcie przetargu, jest firma BARDEM z Dębicy. Realizacja zadania przewiduje budowę kolejnych 450 m chodnika w kierunku cmentarza i Góry Śmierci.

Niebawem nastąpi również rozstrzygnięcie przetargu w sprawie kompleksowej przebudowy ok. 4 km drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. – Zdziarzec w m. Róża i Zasów. W ramach tej inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni oraz wybudowane odcinki chodników w miejscowościach Róża i Zasów. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek o dofinansowanie w ramach FDS Powiat Dębicki złożył w sierpniu 2020 r.

źródło: Starostwo Powiatowe w Dębicy

Podziel się z innymi
0Shares
0 0