Major Krzysztof Maźnicki zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy

1 maja 2019 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk. Krzysztofa Kulczyckiego powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy mjr. Krzysztofa Maźnickiego.
Krzysztof Maźnicki, absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z Zakładem Karnym w Dębicy związany jest od 19 lat. Pochodzący ze Strzyżowa funkcjonariusz pracę w dębickiej placówce zaczynał jako młodszy wychowawca. Przez ostatnich kilka lat pełnił także funkcję rzecznika prasowego Zakładu Karnego w Dębicy. Objęcie nowego stanowiska oznacza także dla Krzysztofa Maźnickiego zmianę miejsca pracy. Od  maja będzie on pełnił służbę w oddalonym o 70 km od Dębicy Chmielowie, gdzie znajduje się oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Dębicy. Jest to więzienie o lżejszym, niż jednostka w Dębicy rygorze w którym osadzane są osoby skazane po raz pierwszy.