Mariusz Szewczyk: Wczoraj uruchomiłem rezerwę kryzysową

Podczas dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej burmistrz Mariusz Szewczyk poinformował, że na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uruchomił pierwszą transzę funduszy z rezerwy kryzysowej.
” Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została przekazana pierwsza transza funduszy.  Kupujemy za nie zakupy dla tych mieszkańców, którzy sami nie mają za co ich kupić. Jesteśmy w stałym kontakcie z MOPS-em i monitorujemy sytuację komu potrzebna jest pomoc. Kwota z rezerwy to 10 tysięcy złotych. Jest to pierwsza transza. O taką kwotę zawnioskował dyrektor MOPS w Dębicy” – mówił podczas sesji burmistrz Mariusz Szewczyk.

Małgorzata Kędzior

W sytuacji epidemii, a wcześniej wprowadzonego zagrożenia epidemicznego szereg dodatkowych działań zostało przydzielonych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie znaczny zakres świadczonej przez nich pomocy oprócz stałych zadań dotyczy działań wobec osób pozostających w obowiązkowej kwarantannie.
“Środki, które właśnie zostały uruchomione przez burmistrza z rezerwy kryzysowej  zostały  przyznane w celu pomocy, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i objętym obowiązkową kwarantanną domową jeżeli nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku, produktów żywnościowych, leków czy środków czystości. Również ze środków tych będziemy mogli zapłacić za  pobyt  osób będących  w kwarantannie, ale tylko w  przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania i odbywa  kwarantannę we wskazanym przez nasze miasto miejscu. Gdy  taka rodzina/osoba znajduje się w  trudnej sytuacji materialnej i kwalifikują się do pomocy może  skontaktować się z naszym ośrodkiem wówczas  udzielimy jej pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W tym ostatnim przypadku badany będzie dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie” – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Jak podkreśla dyrektor Małgorzata Kędzior objęcie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba lub rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, innych osóbi podmiotów) nie mogą zaspokoić sobie codziennych potrzeb życiowych.