Miasto Dębica podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Porozumienie w sprawie współpracy między Miastem Dębica a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie podpisali Mariusz Szewczyk burmistrz Miasta Dębica i prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Partnerzy mają m.in. wspólnie realizować działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opracowywać dokumenty strategiczne.

Dokument podpisano w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ma on wzmocnić współdziałanie pomiędzy sferą nauki i administracji.

Porozumienie określa zakres i podstawowe zasady współpracy pomiędzy Miastem Dębicą i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Obejmuje ono  przede wszystkim wspólne przedsięwzięcia naukowe, badawcze i rozwojowe, które mogłyby być finansowane ze środków własnych partnerów, budżetu państwa oraz funduszy unijnych i EOG. Porozumienie zakłada też organizację konferencji i seminariów, współpracę w zakresie tworzenia i opracowania programów kształcenia dotyczących projektowania, wdrażania i doskonalenia informatycznych systemów zarządzania oraz innych obszarów tematycznych zgodnych z profilem działalności partnerów – z przeznaczeniem do realizacji w procesie dydaktycznym UEK.

Gminę Miasta Dębica reprezentowali oprócz burmistrza Mariusza Szewczyka również Jerzy Sieradzki zastępca Burmistrza Miasta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy, Jolanta Paździor i Andrzej Bukowski.

Z ramienia Uniwersytetu, uczestnikami wydarzenia byli prof. UEK dr hab. Piotr Buła Prorektor ds. Projektów i Współpracy oraz prof. dr hab. Andrzej Szromnik i Renata Juraszczyk kierownik Działu Transferu Wiedzy i Projektów.

Podczas spotkania, partnerzy zgodnie wyrazili wolę ścisłej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych.

źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Podziel się z innymi
0Shares
0 0