Młodzież z II liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odwiedziła świetlicę środowiskową - ziemiadebicka.pl

Młodzież z II liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odwiedziła świetlicę środowiskową


20171109-144026W Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul. Kraszewskiego 90, odbyło się pierwsze spotkanie z wolontariuszami, w ramach projektu socjalnego „Pogotowie lekcyjne”.

W spotkaniu wzięli udział dzieci i wychowawcy ze świetlicy „ Zgrana Paka”, oraz młodzież z II LO im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy wraz z opiekunem szkolnego koła wolontariatu Marcinem Dudziakiem. Młodzież miała okazję zapoznać się z działalnością Placówek, ich misją oraz zakresem oferowanego wsparcia dedykowanego dzieciom i młodzieży z terenu miasta. Spotkanie miało charakter wizyty przyjacielskiej, nie zabrakło w nim miejsca na żarty i śmiech, były też chwile wzruszeń. Uczestnicy spotkania mieli  możliwość wzajemnego poznania się, miłego spędzenia czasu w swoim gronie oraz przedyskutowania sposobów i możliwości zaangażowania się w życie Placówek. Mamy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje stałą współpracą wolontariacką.

źródło: MOPS Dębica