-->

Mniej narodzin w 2020 roku. Dębica ledwie przekracza 43 tysiące mieszkańców

Na koniec ubiegłego roku (stan na 31.12.2020 r.) liczba osób zameldowanych w Dębicy na pobyt stały wyniosła 43 924, w tym 22 827 kobiet i 21 097 mężczyzn.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy w 2020 roku to 446, w tym 156 kobiet i 290 mężczyzn. W roku 2019 liczba ta wynosiła więcej, bo 485 (172 kobiety i 313 mężczyzn). W 2020 roku wydano 2258 dowodów osobistych.

W 2020 roku w USC zarejestrowano 1003 urodzeń, z tego liczba dzieci urodzonych w szpitalu w Dębicy to 881. W 2019 roku liczba urodzeń wynosiła 1119 (w tym liczba dzieci urodzonych w dębickim szpitalu to 924). 

Liczba transkrybowanych aktów urodzenia w 2020 roku wynosiła 122 – są to dzieci urodzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i wpisane do USC Dębica. To o 73 mniej niż w 2019 roku. Z kolei liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Dębicy w 2020 roku wynosi 388.

Najpopularniejszymi imionami żeńskimi nadawanymi w 2020 roku były: Zuzanna (23), Julia (20), Oliwia (18), Iga (18) oraz Zofia (18). Z kolei najczęściej wybieranymi imionami męskimi były: Filip (27), Franciszek (19), Antoni (18) i Jakub (18).

Podziel się z innymi
0Shares
0 0