Na Podkarpaciu w 2018 r. zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania. A jak wygląda to w Dębicy i powiecie dębickim ?

Według danych statystycznych ogłoszonych w ostatni piątek, 12 lipca przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w  województwie podkarpackim, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Najbardziej dynamicznym pod względem budowy mieszkań jest miasto Rzeszów i powiat rzeszowski. Jak wypadła w tym zestawieniu Dębica ? Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami.

Statystyka przedstawiona w raporcie dotyczyła  mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania była większa niż przed rokiem.

W 2018 r. oddano do użytkowania 5117 nowych budynków mieszkalnych (bez budynków nieprzystosowanych do stałego zamieszkania oraz budynków zbiorowego zamieszkania), tj. o 93 (o 1,8%) mniej niż przed rokiem. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wzniesionych w 2018 r. wyniosła 4155,8 tys. m3 i była o 2,3% mniejsza niż przed rokiem, a przeciętna kubatura jednego budynku liczyła 812,2 m3 wobec 816,8 m3 w 2017 r. W miastach oddano do użytkowania 1602, a na wsi 3515 nowych budynków mieszkalnych. W ogólnej liczbie nowo oddanych budynków mieszkalnych w kraju, udział województwa wyniósł 6,5%.
Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 4598 nowych budynków mieszkalnych stałego zamieszkania (89,9% wszystkich budynków mieszkalnych w województwie) o łącznej kubaturze 3158,5 tys. m3. W miastach ich udział wyniósł 73,4%, a na terenach wiejskich — 97,4%.
Inwestorzy indywidualni wybudowali najwięcej budynków jednomieszkaniowych – 4589, stanowiących 99,8% ogólnej liczby budynków zrealizowanych przez tę grupę inwestorów.
Pozostali inwestorzy (poza budownictwem indywidualnym) w 2018 r. oddali do użytkowania 519 budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 997,3 tys. m3.  W porównaniu z 2017 r. liczba oddanych budynków wzrosła o 24,5%, natomiast kubatura była mniejsza o 3,8%. Ich udział
w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych w województwie wyniósł 10,1%, a w ogólnej kubaturze 24,0%.

W przekroju terytorialnym najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oddano do użytkowania w Rzeszowie (12,1) oraz w powiecie rzeszowskim (5,2) i leskim (4,7). Najmniejsze wartości wskaźnik ten przyjmował w Krośnie (1,0), a także w powiecie jasielskim (1,5) i bieszczadzkim (1,8). Dębica i powiat dębicki ulokował się w przedziale poprzedzającym Krosno oraz powiat jasielski i bieszczadzki z wartością 2,1-3,0.  

Cały raport odnośnie sytuacji mieszkaniowej na Podkarpaciu można obejrzeć TUTAJ 

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie