Na ulicy Rzecznej będą wykonywać odwiert geotermalny – trudniej będzie dojechać do MPEC-u.

Urząd Miasta w Dębicy informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami związanymi z wykonaniem odwiertu geotermalnego Dębica GT – 1 w rejonie ulicy Rzecznej w Dębicy od dnia 27 sierpnia 2019 r. droga będzie wyłączona z ruchu – dojazd do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. będzie możliwy tylko od strony ulicy Świętosława.