Nadano nazwę parkowi przy DK „Śnieżka”

Park przy dzisiejszym DK Śnieżka (wówczas „Sokół”) w 1935 roku

Radni Rady Miejskiej w Dębicy podczas ostatniej sesji podjęli uchwałę o nadaniu imienia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” parkowi przy DK „Śnieżka”. W usytuowanym obok parku budynku Domu Kultury „Śnieżka” w latach 1900 – 1948 mieściła się siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dębicy.

TG „Sokół” powstało w Dębicy w 1894 roku jako gniazdo należące do trzeciego okręgu sokolego w Rzeszowie i działało w Dębicy w latach do 1948 r. Dębickie gniazdo należało do jednych z najaktywniejszych gniazd w regionie i wiodących instytucji kulturalnych miasta integrującym jego mieszkańców.

Na parceli przy ulicy Bojanowskiego ofiarowanej 1909 roku przez hrabiego Raczyńskiego oddziałowi Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wybudowany został w latach 1909 – 1911 obiekt mieszczący salę gimnastyczną i bufet. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 i całym okresie międzywojennym w „Sokole” odbywały się uroczystości patriotyczne i okolicznościowe akademie.

Rewitalizacja parku przy DK Śnieżka przeprowadzona została w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Sytuacja zmieniła się z chwilą utworzenia Gimnazjum (dziś I LO im. Króla Władysława Jagiełły). Głównym inicjatorem rozwijania działań w zakresie rozwijania działalności dębickiego „Sokoła” był profesor tego gimnazjum Stanisław Wiśniewski który objął funkcję prezesa Towarzystwa po śmierci założyciela dębickiego oddziału „Sokoła” burmistrza Henryka Zauderera. W działalność Towarzystwa zaangażowali się między innymi nauczyciele nowo utworzonego gimnazjum: Józef Stanisław Mydlarczyk, Tadeusz Gawryś i Kazimierz Klamut. Intensywnie rozwijano nie tylko ducha młodzieży poprzez przekazywanie wartości patriotycznych, ale także dbałość o tężyznę fizyczną. Budynek posiadał obszerną salę gimnastyczną, bufet, a wokół niego terenie parku umieszczono boiska do gry w piłkę korty tenisowe oraz kręgielnie.

Podczas wojny tysiące członków Sokoła straciło życie. Inni włączyli się walkę tworząc świetnie wyszkolone oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, byli szczególnie prześladowani przez obu okupantów. Inni członkowie Sokoła wchodzili w skład polskiej armii tworzącej się na Zachodzie – w Anglii, Francji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Niemcy i Rosjanie doskonale zdawali sobie sprawę z roli jaką Sokół odgrywał w społeczeństwie. Po wojnie prześladowania działaczy sokoli ustały. 2 lata później, w 1948 roku decyzją ministra administracji rozwiązano związek. Niezwykle bogate mienie skonfiskowano.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0