Najemca, który przekroczy próg dochodowy może spodziewać się podwyżki czynszu

21 kwietnia 2019 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów i  mieszkaniowym zasobie gminy. Na mocy nowych przepisów samorządy będą miały możliwość weryfikacji sytuacji finansowej najemców miejskich lokali. Obecnie w Dębicy jest 558 mieszkań komunalnych i 68 mieszkań socjalnych. Mieszka w nich ponad 1500 osób.

Zgodnie z nowymi przepisami Gmina uzyska uprawnienia w zakresie badania sytuacji majątkowej najemców, którzy na wezwanie będą obowiązkowo przedstawiać swoje dochody. Jeśli przekroczą próg dochodowy, będą musieli liczyć się z podwyżką czynszu. Najemcy, którzy podpiszą umowę najmu po 21 kwietnia będą zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego zawierającego dochody z ostatnich 3 miesięcy. Jeśli kwota przedstawiona przez najemce przekroczy gminny próg dochodowy może on spodziewać się podwyżki czynszu. W takiej sytuacji najemcy do czynszu zostanie doliczona różnica między dochodem a progiem dochodowym.

“Po wprowadzonej nowelizacji samorząd będzie miał możliwość weryfikacji sytuacji finansowej najemców miejskich lokali. W nowej ustawie jest jednak jeden kruczek – weryfikacja dotyczy nowych umów. Jeśli więc ktoś dotychczas wynajmował mieszkanie od miasta, to nie podlega tej procedurze. Dopiero nowi najemcy mogą być temu poddani. A szkoda, bo w mojej ocenie akurat wszyscy powinni być tutaj podobnie potraktowani, bo sytuację mieszkaniową w Dębicy mamy bardzo trudną” – mówi Mateusz Cebula, przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy.

Według jednego z ostatnich zestawień Dębica pod kątem dostępności mieszkań zajmuje 216 miejsce na 218 klasyfikowanych w tym zestawieniu miast. Zdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej nowo wprowadzany mechanizm pozwoliłby samorządowi uporządkować trochę sytuację w mieszkaniach komunalnych, gdzie na miejsce czeka ok. 100 rodzin/osób.

Obecnie w miejskich zasobach znajduje się 517 mieszkań komunalnych i 68 mieszkań socjalnych. Większość z nich zlokalizowana jest w rejonie ulic: Strumskiego, Sobieskiego, Matejki, Krakowskiej, Batorego, Robotniczej i Rzeszowskiej. Mieszkania komunalne to “zwykłe” mieszkania w których najemcy płacą normalne czynsze i nie mają do nich żadnej dopłaty ze strony miasta. Najemcy płacą pełne media i czynsz ustalony przez miasto. Jest to niewątpliwie korzystniejsze niż najem od osoby prywatnej, której trzeba jeszcze oprócz wszystkich opłat za media i czynsz zapłacić “odstępne”.  Mieszkania socjalne których jest obecnie w Dębicy 68 mają obniżony standard. Zamieszkują je osoby, których nie stać na “zwykłe” mieszkania, albo stracili mieszkanie względnie są eksmitowani. Obecnie wszystkie mieszkania, zarówno komunalne jak i socjalne są zajęte.

Samorządy na dostosowanie swoich uchwał mieszkaniowych do zapisów ustawy rządowej mają 2 lata. Weryfikować dochody najemców samorządy będą mogły nie częściej niż raz na 2,5 roku.