Najwięcej chętnych i najwyższe progi do II LO i “Kwiatka” – WYNIKI KWALIFIKACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Dyrektor II LO Marta Czekaj na ławeczce ks. Jana Twardowskiego, który jest patronem szkoły. Ona tę szkołę wymyśliła i od lat prowadzi. Dziś II LO jest jedną z najlepszych placówek w powiecie dębickim.

Dzisiaj ogłoszone zostały listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół ponadpodstawowych. W powiecie dębickim najtrudniej było się dostać do II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy oraz do Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy, popularnego “Kwiatka”. Aby zostać uczniem klasy biologiczno-chemicznej w II LO trzeba było uzyskać co najmniej 156 punktów. W najbardziej obleganej w “Kwiatku”klasie informatycznej próg punktów dla absolwentów klas ósmych wyniósł 140 punktów. Zobacz jaki był próg punktów (oznaczony kolorem czerwonym) kwalifikujący do przyjęcia do klas w poszczególnych szkołach.

 

 

 

 

Uczniowie i grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 2 od lat włączają się w organizację Finału WOŚP.

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
Uczniowie po gimnazjum
pogim limit zakwalifikowani próg pkt
mat-fiz 15 15 116
mat-inf 15 15 88
j.pol.,his. 30 30 94
j.pol, biol. 15 15 117
j.pol., j.ang. 15 15 120
j.ang., geo. 30 30 108
biol., chem. 30 30 111
mat., geo. 15 15 84
mat., ang. 15 15 121

Uczniowie po szkole podstawowej

Szymon Studniarz, uczeń “Kwiatka” – finalista ogólnopolskiego konkursu Geniusz IT

posp limit zakwalifikowani próg pkt
mat., fiz. 15 15 82
mat., inf. 15 15 87
j.pol., his. 30 30 79
j.pol., biol. 15 15 124
j.pol., j.ang. 15 15 101
j.ang., geo. 30 30 100
biol., chem. 30 30 135
mat., geo. 15 15 98
mat., j.ang. 15 15 73

 

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Uczniowie po gimnazjum
pogim *limit * zakwalifikowani * próg pkt
mat., fiz. 30 30 149
biol., chem. 30 30 153
j.ang., geo. 30 30 139
j.pol., his. 15 10 144
j.pol., biol. 15 20 147

Uczniowie po szkole podstawowej
posp limit zakwalifikowani próg pkt
mat., fiz. 30 30 152
biol., chem. 50 50 156
j.ang., geo. 30 30 147
j.pol., his. 15 15 149
j.pol.,biol. 15 15 146

Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie

Uczniowie po gimnazjum
pogim limit *zakwalifikowani *próg punktowy
j.pol.,his./j.ang., geo. 15 10 80
mat.geo., inf/biol., chem. 15 5 83

Uczniowie po szkole podstawowej
posp limit chętni próg punktowy
j.pol.,his./j.ang., geo. 15 9 88
mat.geo., inf/biol., chem. 15 5 81

ZSZ nr 1 w Dębicy 

Uczniowie po gimnazjum
technikum
pogim limit zakwalifikowani próg punktowy
t.poj.sam. 45 36 50
t.mechatronik 30 27 39
t.graf.i pol. cyfr. 15 15 69
t.elektryk 15 15 68
t.budown. 15 23 41
t.przem.mody 15 11 51
t.informatyk 30 30 61
BSI
monter zabudowy 15 6 44
mechanik poj. sam. 15 15 47
wieloz.* 30

Uczniowie po szkole podstawowej
posp limit chętni próg punktowy
t.poj.sam. 40 36 36
t.mechatronik 30 24 41
t.graf.i pol. cyfr. 20 20 44
t.elektryk 15 15 61
t.budown. 10 10 53
t.teleinf. 10 7 48
t.przem.mody 15 15 39
t.mechanik 10 6 54
t.informatyk 30 28 43
monter zabudowy 10 8 54
mechanik poj. sam. 20 20 38
operator obrabiarek skr.
wieloz. 30

Zespół Szkół nr 2 w Dębicy 

Uczniowie po gimnazjum
pogim limit zakwalifikowani próg punktowy
Technikum
t.inf. 45 45 139
t.elektronik 30 30 107
t.elektryk 30 30 86
t.teleinf. 15 15 125
LO
politech. 30 30 106
geo., jęz. 30 30 119
hum. 30 30 106
biol., chem. 30 30 88

Uczniowie po szkole podstawowej
posp limit zakwalifikowani próg punktowy
t.inf. 45 45 140
t.elektronik 30 30 108
t.elektryk 30 30 92
t.teleinf. 15 15 122

LO
politech. 30 30 96
geo., jęz. 30 30 115
hum. 30 30 113
biol., chem. 30 30 115

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy 

Uczniowie po gimnazjum
technikum
pogim limit akwalifikowani próg punktowy
t.ekonomista 30 30 94
t.handlowiec 30 30 81
t.żywienia 60 60 74
t.reklamy 30 30 100
liceum

Uczniowie po szkole podstawowowej

posp limit zakwalifikowani próg punktowy
t.ekonomista 30 30 88
t.rachunkowości 30 30 73
t.handlowiec 30 30 75
t.żywienia 30 30 81
t.reklamy 30 30 94

mat.-geo. 15 10 57
mat.-fiz. 15 8 70
pol.-wos. 30 30 67

Zespół Szkół nr 4 w Dębicy  

Uczniowie po gimnazjum
technikum
pogim limit zakwalifikowani próg punktowy
t.logistyk 10 10 97
t.informatyk 10 10 93
t.u.fryzjerskich 10 10 70
BS I
wielozawodowa 60 60 41

Uczniowie po szkole podstawowej
posp limit zakwalifikowani próg punktowy
t.logistyk 15 15 80
t.informatyk 15 15 93
t.spedytor 15 15 71
t.u.fryzjerskich 15 15 63
wielozawodowa 60 60 31

ZSZ Pustków Osiedle

Uczniowie po gimnazjum
pogim limit zakwalifikowani próg punktowy
technikum
t.żyw.i usł. gastr. 15 12 39
t.hotelarstwa 15 15 52
LO
eduk.mund. 30 23 45

Uczniowie po szkole podstawowej
posp limit zakwalifikowani próg punktowy
LO
eduk.mund. 30 29 20

ZS w Jodłowej

Uczniowie po gimnazjum
pogim limit zakwalifkowani próg punktowy
lo 30 16 75
bs I 30 10 29

Uczniowie po szkole podstawowej
posp limit zakwalifikowani próg punktowy
lo 30 20 49
bsI 30 5

Opracowanie na podstawie danych  o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy.