Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018 - ziemiadebicka.pl

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018


2589458745-17Na dębickim Rynku z udziałem weteranów Armii Krajowej, żołnierzy 33. Batalionu Lekkiej Piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Łukasza Cieplińskiego, pocztów sztandarowych, Miejskiej Orkiestry Dętej, przedstawicieli władz miejskich i powiatowych oraz mieszkańców miasta i powiatu w ostatnią niedzielę, 4 marca odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Pod pomnikiem zamordowanych żołnierzy z oddziału Jana Stefki „Mściciela”: Józefa Grębosza,  Józefa Kozłowskiego ps „Pszczółka”, Franciszka Nostera ps „Bukiet” straconych 10 lipca 1946 roku podczas ostatniej publicznej egzekucji w Polsce delegacje organizatorów uroczystości złożyły kwiaty. Po zakończeniu uroczystości na Rynku uczestnicy obchodów, na czele z Miejską Orkiestrą Dętą przemaszerowali do kościoła pw. św. Jadwigi, w którym odprawiono nabożeństwo w intencji bohaterów Polski Podziemnej. Po mszy świętej, zgromadzeni uczestniczyli w ceremoniale patriotyczno-religijnym na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy, gdzie odbył się apel pamięci, 2589458745-16oddano salwę honorową i złożono wiązanki kwiatów.

fot. Starostwo Powiatowe w Dębicy