Nowy Zarząd Rady Pożytku wybrany

10 września  przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zasiadają w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Dębicy, w drodze jawnego głosowania zdecydowali o składzie Zarządu Rady. Przewodniczącym został pan Jakub Cetnarski. Na jego Zastępcę wybrano panią Elżbietę Drąg, natomiast funkcję Sekretarza Rady pełnić będzie pan Bartłomiej Ziaja.

– Cieszę się, że członkowie rady obdarzyli mnie zaufaniem, postaram się jak nalepiej wypełniać nowe obowiązki – mówił Przewodniczący Cetnarski. – Mam nadzieję na dobrą i efektywną współpracę rady ze stowarzyszeniami i fundacjami powiatu dębickiego. Myślę, że mamy wspólny cel – rozwój powiatu dębickiego.

PRDPP stanowi grono doradcze dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy. Praca jej członków ma charakter społeczny i jest bezpłatna. Radę tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wczorajsze posiedzenie PRDPP, jako pierwsze, zwołane zostało przez Starostę Powiatu Dębickiego. Kolejne – zwoła nowo wybrany Przewodniczący. Uczyni to z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady Pożytku. PRDPP ma obradować co najmniej raz w roku.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0 0