Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem – ZDJĘCIA

Dzisiaj w miejscowości Mokre (Gmina Żyraków) odbyły się obchody Dnia Sybiraka w  79 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę roku oraz 74 rocznicę aresztowania przez NKWD i wywiezienia do łagrów w Borowiczach w ZSRR w listopadzie 1944 roku kilkunastu mieszkańców miejscowości Mokre, żołnierzy Armii Krajowej.

Na pamiątkę tych tragicznych wydarzeń pod koniec lat ’80 XX wieku mieszkańcy wsi Mokre wybudowali kapliczkę, którą nazwano Kapliczką Sybiraków. Co roku, od kilkudziesięciu lat przy tej kapliczce odbywają się uroczystości upamiętniające wywózkę mieszkańców wsi Mokre do łagrów w Związku Radzieckim.
W ubiegłym roku podczas obchodów Dnia Sybiraka miało miejsce wręczenie Stowarzyszeniu „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś” z Mokrego medalu „Pro Patria”, który jest przyznawany przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.Stowarzyszenie powstało w 2007 roku i prowadzi działalność której celem jest ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi poprzez organizowanie uroczystości upamiętniających
wywózkę mieszkańców Mokrego.

W dzisiejszych uroczystościach które rozpoczęły się o godz. 14.30 złożeniem kwiatów przy kapliczce Sybiraków w Mokrem wzięli udział przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, przedstawiciele stowarzyszenia z Mokrego „Łączymy pokolenia Mokre wczoraj i dziś”, władze gminy, poseł na Sejm, radni oraz mieszkańcy Mokrego.
Po uroczystościach przy kaplicy w kościele w Zasowie odprawiona została uroczysta msza święta, po której wszyscy zgromadzeni w świątyni mieli okazję wysłuchać montażu słowno – muzycznego nawiązującego do wydarzeń 17 września 1939 r. oraz wspomnień sybiraków opartych na ich pamiętnikach. O oprawę muzyczną mszy świętej i występu zadbała orkiestra z parafii Straszęcin.