Od 1 lipca 2019r. – zmiany w Programie Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.
Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dziecko.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:

  • od 1 lipca 2019r. – tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia 2019r. – drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym przy Dworcu PKP, ul. Głowackiego 30 lub listownie przesyłając na adres :
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,  ul. Akademicka 12,   39-200 Dębica                                                                                                                       

  z dopiskiem „wniosek 500+”

Druki o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane od dnia 22 lipca 2019r. w Punkcie Informacyjnym przy Dworcu PKP, ul. Głowackiego 30                         

Aby uniknąć kolejki przy składaniu warto złożyć wniosek on-line za pomocą:

  • systemu teleinformatycznego na stronie:www.empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS
  • ePUAP
  • bankowości elektronicznej

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca do dnia 30 września 2019r. prawo do świadczenia 500+ na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 lipca 2019r. o ile prawo do  tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane do 31 maja 2021r. Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

źródło: MOPS Dębica

Podziel się z innymi
0Shares
0 0