Od 140 lat są z nami. Historia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich

Historię i działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich na przestrzeni 140 lat obecności w Dębicy poznali uczestnicy sesji popularno-naukowej. Do Domu Kultury Śnieżka oprócz zakonnic przybyli m.in. naukowcy, księża, samorządowcy i młodzież z dębickich szkół.

Mszą św. w kościele św. Jadwigi rozpoczęła się kolejna odsłona wydarzeń zorganizowanych z okazji rocznicy 140-lecia przybycia trzech pierwszych Sióstr Służebniczek do Dębicy.
Drugą część wydarzenia stanowiła sesja popularno-naukowa pt. „Służebniczki dębickie w przestrzeni społeczno-eklezjalnej. Blaski i cieni” w Domu Kultury Śnieżka.

W pierwszym bloku wykładów wystąpiła m.in. s. prof. Tereza Obolevich z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, która  poruszyła temat filozoficznych przesłanek kształcenia i wychowania w XIX wieku. W czasie wystąpień naszkicowano również obraz XIX – wiecznej Dębicy oraz wkład rodziny Raczyńskich i Reyów w rozwój miasta i sprowadzenie zakonnic. Na zakończenie pierwszej części ks. dr Jacek Soprych, Rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie opowiedział o relacjach Pasterzy Tarnowskich ze Zgromadzeniem.

Popołudniową część sesji rozpoczęło wystąpienie Macieja Małozięcia, zastępcy burmistrza Dębicy, który przedstawił kwestię działalności społeczników duchowych i świeckich w XIX i XX wieku. O roli sióstr w czasie wojny i o ich powojennej posłudze mówił z kolei dr Jacek Magdoń z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Natomiast s. dr hab. Maria Opiela opowiedziała o aktualności koncepcji wychowania Bojanowskiego w posłudze służebniczek dębickich.

Po koronce do Bożego Miłosierdzia odbyła się dyskusja panelowa.
Organizatorami sesji byli: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, Miasto Dębica i Muzeum Regionalne w Dębicy.
Źródło: UM Dębica

Podziel się z innymi
Shares