Odsłonięcie Tablicy Pamięci Bohaterów "Mechanika" z okresu II wojny światowej - ziemiadebicka.pl

Odsłonięcie Tablicy Pamięci Bohaterów “Mechanika” z okresu II wojny światowej


8 listopada w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy odbyła się uroczystość z okazji odsłonięcia ściany pamięci z tablicą upamiętniającą nauczycieli i uczniów naszej szkoły, którzy zginęli podczas okupacji hitlerowskiej. Tablica ta ufundowana została w 1991 roku przez Weteranów Armii Krajowej, z inicjatywy nauczyciela szkoły  Władysława Grycha.

W tym momencie została ona wyeksponowana w widocznym miejscu, tuż przy wejściu do szkoły.  Tablicę odsłonili: ksiądz proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego Antoni Bielak, starosta Powiatu Dębickiego  Andrzej Reguła, prezes firmy Ventor  Janusz Urbanik, prezes firmy Fryz  Adam Kostyra, radny miejski  Józef Sieradzki i  dyrektor Bożena Zielińska. Zebrani wysłuchali wystąpienia  dyrektor szkoły i w skupieniu odmówili modlitwę pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego Bielaka, a następnie szkolny Zespół Muzyczny zaprezentował utwór Marka Grechuty “Ojczyzna”. W uroczystości wzięli udział uczniowie klasy 1w branżowej szkoły, którzy są pracownikami firm Fryz, Tabor i VENTOR oraz uczniowie klasy 2A technikum oraz 2f, którzy pod opieką pana Waldemara Czerneckiego i Bogdana Kochanowskiego przy wsparciu konserwatora pana Czesława Sokołowskiego wykonali ścianę, na której umieszczono pamiątkową tablicę.
Zaproszeni goście dokonali wpisów w księdze pamiątkowej na 100-lecie Niepodległości. Pani Dyrektor przekazała właścicielom firm panu Januszowi Urbanikowi i panu Adamowi Kostyrze umowy dotyczące współpracy zakładów pracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.

W specjalnej butelce za tablicą i murem pamiątkowym została umieszczona dla przyszłych pokoleń karta pamiątkowa o następującej treści:

TABLICA PAMIĘCI BOHATERÓW MECHANIKA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Tablicę umieścili i mur zbudowali uczniowie klasy 2f (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) w roku szkolnym 2018/2019.
Wykonawcy:
1. Klaudiusz Persak
2. Mateusz Bała
3. Szczepan Sroka
4. Adam Sroka
5. Krystian Czekański
6. Szymon Stan
7. Michał Książek
Prace zaplanował i murował wraz z uczniami mgr inż. Waldemar Czernecki.
Konstrukcje nośną tablicy z metalu wykonał mgr inż. Bogdan Kochanowski
w wykonaniu prac pomagał konserwator Pan Czesław Sokołowski.
Dyrektorem Szkoły w czasie Budowy była Pani mgr Bożena Zielińska.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był mgr inż. Paweł Miłosz kierownik kształcenia praktycznego.
Tablicę na ścianie odsłonięto w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie.
Dębica, dnia 8 listopada 2018 roku

źródło: ZSZ nr 1 w Dębicy/Paweł Miłosz