Odwaga i heroiczna postawa Dziedziców uratowała życie Adamowi Szusowi z Brzostka. Dziś jego syn Menachem dziękuje za ocalenie życia ojca podczas Holokaustu

Ślub Adama Szusa i Sonii w Polsce w 1946 roku (fot. archiwum prywatne A. Szusa)

O Adamie Szusie i jego historii ocalenia podczas Holokaustu przez rodzinę Dziedziców z Brzostka pisaliśmy kilka dni temu z okazji jego 104 urodzin. Dziś publikujemy wiadomość od syna Adama Szusa Menachema (Marka) jaką przekazała od niego do naszej redakcji Ewa Zausz, córka Zofii Trojan, wnuczka Bronisławy i Wojciecha Dziedziców z Brzostka, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

„Talmud mówi, że „Kto ratuje jedną duszę, ratuje cały świat”.
Rodzina Dziedziców uratowała wiele dusz podczas Holokaustu, a tym samym uratowała całe światy.
Mój ojciec, Adam Szus, i moja mama, Sonia, nigdy nie zapomnieli wojny. Była ona z nimi jak cień. Mój brat, Henryk, i ja byliśmy codziennie obdarowywani wspomnieniami.
Tata zawsze przypominał nam o pięknej rodzinie Dziedziców, która pomogła mu przetrwać, narażając własne życie.

Jak można się za to odwdzięczyć?
Jest tylko jeden sposób, zapisując te historie w pamięci, przekazując je dalej i nosząc je głęboko w sercu.

Niech nazwisko Dziedzic będzie na zawsze zapisane i świeci jak gwiazdy.

Menachem (Mark) Szus, syn Adama i Sonii Szus”

Adam Szus z żoną Sonią i synami: Markiem (Menachemem) i Henrym

Menachem Szus przesłał dla naszej redakcji także kilka niepublikowanych dotychczas zdjęć rodziny Szusów, m.in. wykonane w 1946 roku zdjecie ślubne jego rodziców Adama i Sonii Szus,jak również zdjęcia z wizyty w Brzostku i spotkania z Zofią Trojan – córką Sprawiedliwych Wśród Narodów wiata Bronisławy i Wojciecha Dziedziców.

Mark (Menachem) Szus z żoną w domu u Dziedziców z Zofią Trojan i jej mężem 2009

Wersja oryginalna wiadomości:

The Talmud states that „Anyone who saves a single soul saves an entire world”.
The Dziedzic family saved many souls during the Holocaust and, by doing so, they saved entire worlds.
My father, Adam Szus and my mom, Sonia, never forgot the war. It was with them like a shadow. My brother, Henry, and I were handed memories on a daily basis.
Dad would forever remind us about the beautiful family Dziedzic, who helped him survive, while putting their own lives at risk.

How does one every repay that?
There is only one way, by inscribing the stories in ones mind, passing them on and carrying them deep in the heart.

May the name Dziedzic be forever enshrined and shine like the stars.

Menachem (Mark) Szus, son of Adam and Sonia Szus

Mark Szus u Dziedziców w miejscu w którym ukrywał się jego ojciec Adam Szus podczas wojny
Adam Szus z żona Sonią w domu w Australii
Adam Szus z rodziną, synami i wnukami i prawnukiem.
Podziel się z innymi
0Shares
0 0