Odznaczenia dla zasłużonych funkcjonariuszy służby więziennej

Z okazji Święta Służby Więziennej Dyrektor Okręgowy płk Marek Grabek wraz z Dyrektorem dębickiej jednostki ppłk. Krzysztofem Kulczyckim dzisiaj w Zakładzie Karnym w Dębicy wręczyli funkcjonariuszom odznaki oraz akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

Dzięki Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, dzień 8 lutego już po raz dziesiąty w historii jest obchodzony jako oficjalne Święto Służby Więziennej.

Ta data to piękne nawiązanie do tradycji II Rzeczypospolitej. To właśnie w dniach 7 i 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które tworzyły podwaliny nowoczesnego więziennictwa w odrodzonej Polsce.

W dniu 12 lutego 2020 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy wzięli udział w uroczystej odprawie. Uroczystość Święta Służby Więziennej była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów wyróżnionym funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Dębicy jako wyraz uznania ich zaangażowania i profesjonalnej służby. Po odczytaniu rozkazów personalnych Dyrektor Okręgowy płk Marek Grabek oraz Dyrektor dębickiej jednostki ppłk Krzysztof Kulczycki dokonali wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Przy okazji dębickich uroczystości, wybrani funkcjonariusze z Dyrekcją jednostki na czele, zostali również wyróżnieni medalami od Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie NSZZ Policjantów, które zostały wręczone przez Wiceprzewodniczącego Mieczysława Klimka oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy mł. insp. Roberta Żurka.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:

Michał Maziarka – Przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica, Mateusz Cebula – Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Siwula – Zastępca Wójta Gminy Dębica, SSR Waldemar Krok – Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, Jacek Żak – Prokurator Rejonowy w Dębicy, mł. insp. Robert Żurek – Z-ca Komendanta Powiatowyego Policji w Dębicy, bryg. Krzysztof Marek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, kpt. Marcin Rymarz – Zastępca Dowódcy 33 Batalionu Piechoty Lekkiej WOT w Dębicy, Sylwester Bieszczad – Komendant Straży Miejskiej w Dębicy, Mieczysław Klimek – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie, Bożena Gosztyła Przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Rzeszowie NSZZFiPW.

źródło: Służba Więzienna
Fot. SP w Dębicy

 

 

Podziel się z innymi
0Shares
0 0 0