OHP współpracuje z Muzeum Regionalnym i MOPS-em

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP od dawna współpracuje z dębickim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Muzeum Regionalnym. Teraz współpraca ta znalazła potwierdzenie w podpisaniu stosownych porozumień. Wspólne działania ukierunkowane są na realizację działań na rzecz edukacji młodzieży oraz kształtowanie ich rozwoju społecznego, upowszechnianie działalności kulturalnej i kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczestników i absolwentów OHP.

28 kwietnia  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy zostało podpisane porozumienia pomiędzy Podkarpacką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie reprezentowaną przez Jerzego Cyprysia – Wojewódzkiego Komendanta OHP a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej reprezentowanym przez dyrektora Marzenę Kędzior oraz z Muzeum Regionalnym w Dębicy reprezentowanym przez dyrektora Jacka Dymitrowskiego.

Porozumienie z MOPS-em zakłada: wymianę wiedzy i doświadczeń, uczestnictwo we wspólnych inicjatywach i projektach na rzecz uczestników Podkarpackiej WK OHP; udostępnianie do realizacji poszczególnych zadań własnych zasobów ludzkich w celu dotarcia do młodzieży od 15-24 lat, która jest w trudnej sytuacji rodzinnej jak też zawodowej, propagowanie problematyki związanej ze środowiskiem Ochotniczych Hufców Pracy, promowanie korzystnych działań skierowanych w stronę uczestników PWK OHP oraz ich rodzin.

Natomiast porozumienie z Muzeum Regionalnym  przewiduje wzajemną pomoc w realizowaniu projektów o charakterze edukacyjnym, upowszechniającym historię i kształtującym postawy patriotyczne. Uczestnicy OHP często odwiedzają dębickie  Muzeum biorąc udział w zajęciach edukacyjnych, odwiedzając ekspozycje czasowe, poznając historię miasta i jego mieszkańców, którzy brali udział w ważnych wydarzeniach z dziejów Polski.

źródło: OHP

Podziel się z innymi
0Shares
0 0