Określono zasady przeprowadzania naboru wniosków o najem mieszkań przy Ratuszowej w ramach programu Mieszkanie +

Budowa bloków w ramach Mieszkanie Plus – stan październik 2020

Zasady i kryteria przeprowadzania naboru wniosków i zawarcia umowy najmu mieszkań przy ul. Ratuszowej w Dębicy, które wybudowano w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus będą głosowane przez radnych podczas najbliższej, zwołanej na 21 października sesji Rady Miejskiej w Dębicy.

W projekcie uchwały zostały określone szczegółowo zasady na jakich zostanie przeprowadzony nabór wniosków i jakie kryteria należy spełnić aby mieć możliwość podpisania umowy najmu mieszkania przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy.

Określone zostały także kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Ratuszowej.

Budowa bloków w ramach Mieszkanie Plus – stan lipiec 2020

Warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy najmu mieszkania jest złożenie w terminie wniosku o zawarcie umowy najmu. Druk wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wypełnić wysłać wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej www.debica.pl

W przypadku rezygnacji najemcy z udziału w naborze jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji z udziału w naborze na etapie sporządzania listy najemców miejsce rezygnującego najemcy wpisuje się najemcę znajdującego się na kolejnej pozycji na liście najemców.

Według projektu uchwały ustala się następujące kryteria pierwszeństwa oraz liczbę przyznanych ich punktów: Patrz poniżej

Program Mieszkanie Plus

W ramach programu Mieszkanie Plus przy ul. Ratuszowej powstaje 201 mieszkań, do których najemcy wprowadzą się w 2021 roku. Nabór do mieszkań będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu, czy najemca spełnia kryteria społeczne ustalone przez lokalny samorząd. Drugi etap naboru to sprawdzenie tzw. zdolności czynszowej – czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto (np. pensja z tytułu umowy o pracę), jak również dodatkowe dochody (np. świadczenie 500+), na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Trzypiętrowe budynki pomieszczą mieszkania od jedno do czteropokojowych, których średni metraż wyniesie około 50 mkw. Wszystkie lokale zostaną wykończone w standardzie „pod klucz”, czyli będą gotowe do zamieszkania. Obecnie stan prac budowlanych osiągnął blisko 60 procent zaawansowania

Przeczytaj także: Trwa budowa mieszkań przy ul. Ratuszowej. Powstaje 201 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus

Podziel się z innymi
0Shares
0 0